Newyddion

Ymateb Heddlu De Cymru i ddyfarniad y Llys Apêl ar ddefnyddio technoleg adnabod wynebau:

Ymateb Heddlu De Cymru i ddyfarniad y Llys Apêl ar ddefnyddio technoleg adnabod wynebau: Mae Heddlu De Cymru yn croesawu dyfarniad y Llys Apêl, er nad oedd erioed wedi herio hawl Mr Bridges i ddwyn achos o’r fath. Ni fydd yr heddlu yn…