Mae AFR yn moderneiddio beth mae’r heddlu wedi bod yn ei
wneud ers canrifoedd mewn ffordd lawer mwy effeithiol ac effeithlon.