Ymateb Heddlu De Cymru i ddyfarniad y Llys Apêl ar ddefnyddio technoleg adnabod wynebau:

Ymateb Heddlu De Cymru i ddyfarniad y Llys Apêl ar ddefnyddio technoleg adnabod wynebau: Mae Heddlu De Cymru yn croesawu dyfarniad y Llys Apêl, er nad oedd erioed wedi herio hawl Mr Bridges i ddwyn achos o’r fath. Ni fydd yr heddlu yn…

What is Captured?

what-is-captured

What is AFR?

what-is-afr

Smarter Recognition

smarter-recognition

Safer Community

safer-community

New Page

new-page