Mae ein proses yn cynnwys chwilio am bobl benodol a ddewisir
yn ofalus ar sail lleoliad ac amser.