Rydym yn chwilio am bobl mewn ffordd lawer mwy deallus nag erioed o’r blaen, gan
amddiffyn y bobl sydd fwyaf agored i niwed a dwyn troseddwyr gerbron y llys.