Mae technoleg adnabod wynebau’n helpu Heddlu De Cymru i weithredu’n fwy deallus, gan greu cymuned fwy diogel a chysylltiedig.

Clicwch yma ar gyrfer gwybodaeth
am Ddyfarniad y llys Apel