Sut mae cyfatebau yn gweithio

alt 1
Sut Mae Cyfatebiadau'n Gweithio

Mae algorithm yn mesur nodweddion wynebol.

Gall y system chwilio drwy ddelweddau nad ydynt yn rhai perffaith. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r canlynol fod yn weladwy:

  • LLYGAID
  • TRWYN
  • SIÂP Y WYNEB
Delweddau â mwy nag un person

Mae gan y system y gallu i adnabod mwy nag un wyneb o fewn delwedd, e.e. os oes gennych ffotograff o dorf mewn gêm bêl-droed neu glwb nos gall y system adnabod mwy nag un person.

Po mwyaf o'r wyneb a welir y gorau oll yw'r canlyniad

Mae'r holl system yn seiliedig ar Algorithm sy'n mesur nifer o nodweddion wynebol a'u pellter o'r llygaid, felly po mwyaf o'r pen sydd ar y ddelwedd y gorau oll yw'r canlyniad

Mae'r system yn dibynnu ar gyfuno technoleg arloesol â gweithredwr profiadol

Rydym yn gallu cyflawni cyfradd llwyddo uchel drwy nodi gweithredwyr sy'n fedrus yn adnabod wynebau sy'n ategu'r dechnoleg.

Rheoli a Chadw Data

Rydym yn hynod ymwybodol o'r angen i gydbwyso preifatrwydd a diogelwch wrth ddefnyddio Lleoli AFR.

DELWEDDAU RHESTR WYLIO, METADATA A THEMPLED BIOMETRIG

DELETED IMMEDIATELY POST DEPLOYMENT IN ANY CASE WITHIN 24 HOURS

COF BACH A DDEFNYDDIR I DROSGLWYDDO RHESTR WYLIO O FFOLDER A RENNIR I GYMHWYSIAD AFR

DELETED IMMEDIATELY AFTER WATCHLIST TRANSFER

RHESTRAU GWYLIO AR GYFER DEFNYDDIO LLEOLI AFR

UNIQUE FOR EACH DEPLOYMENT, WHEN THE DEPLOYMENT IS OVER MORE THAN ONE DAY THEY ARE UPDATED EVERY 24 HOURS.

FFRWD TELEDU CYLCH CYFYNG (DIM SAIN)

31 DAYS

DELWEDD NAD YW'N RHYBUDD I GYNNWYS TEMPLED BIOMETRIG

NOT RETAINED WITHIN THE APPLICATION

ADRODDIAD CYFATEBIAD

31 DAYS

DELWEDDAU WEDI'U CYNNWYS MEWN ADRODDIAD CYFATEBIAD

DELETED IMMEDIATELY POST DEPLOYMENT IN ANY CASE WITHIN 24 HOURS

COFNOD GWEITHREDWR LLEOLI AFR

31 DAYS

Cyfarpar

Gellir defnyddio pob datrysiad dan do a tu allan.

CERBYD AFR SYMUDOL

A ddefnyddir ar gyfer Digwyddiadau Cyhoeddus neu Weithrediadau Cyflym

CAMERA PTZ CLUDADWY

Cynllunio ymlaen llaw ble bydd angen pellter neu opsiynau 360

CAMERA STATIG CLUDADWY

Cynllunio ymlaen llaw, delfrydol ar gyfer mannau cul neu adeiladau.

Cwestiynau cyffredin