Beth yw Adnabod Wynebau'n Awtomataidd?

Cydnabyddiaeth wynebau awtomataidd yw meddalwedd sy’n gallu canfod wynebau yn awtomatig mewn delwedd neu fideo a chymharu a chronfa ddata o ddelweddau wyneb.

Operationally it used to:


  • Match real time CCTV to a watch list of persons of interest and alert when detected and:

  • Compare a crime scene image (e.g. CCTV still) to a large database of images such as a custody set of images.

1/3

2/3

3/3

Mae AFR yn gymorth mawr i ni drwy ei gwneud yn bosibl i adnoddau gael eu defnyddio mewn meysydd eraill er mwyn gwarchod ein cymunedau.

Rydym yn gallu defnyddio AFR yn y digwyddiadau mwyaf ledled De Cymru.

Mae AFR yn gymorth mawr i ni drwy ei gwneud yn bosibl i adnoddau gael eu defnyddio mewn meysydd eraill er mwyn gwarchod ein cymunedau.

Watchlist graphic
Location graphic
Efficiency graphic

Sut mae AFR yn gweithio

Mae AFR yn cynnwys dwy ran, Adnabod a Lleoli. Maent yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn helpu i chwilio am bobl.

Identifying graphic
ADNABOD

Mae Adnabod AFR yn ffordd 'Amser araf' o ddefnyddio technoleg AFR, gan gymharu lluniau llonydd o unigolion dan amheuaeth anhysbys a phersonau o ddiddordeb, â chronfa ddata o oddeutu 500,000 o ddelweddau o bobl a dynnwyd yn y ddalfa, gan ddychwelyd dros 200 o ganlyniadau.

  • Cyn dechrau defnyddio AFR roedd adnabod unigolyn oedd o dan amheuaeth fel arfer yn cymryd pythefnos. Gellir cael yr un canlyniad ar yr un diwrnod bellach.
  • MAE'R BROSES YN CYFUNO TECHNOLEG ARLOESOL Â SWYDDOG ADNABOD PROFIADOL I GAEL CYFATEBIAD POSIBL.
  • MAE WEDI CAEL EI DDEFNYDDIO I HELPU I ADNABOD CANNOEDD O UNIGOLION O DAN AMHEUAETH LEDLED DE CYMRU AC YN FWY DIWEDDAR I HELPU I ADNABOD YR UNIGOLION MWYAF BREGUS YN EIN CYMUNEDAU.
Location graphic
LLEOLI

Defnydd 'Amser byw' o dechnoleg AFR yw Lleoli AFR, sy'n cymharu ffrydiau camera byw o wynebau â rhestr wylio a bennwyd ymlaen llaw er mwyn 'lleoli'r' personau o ddiddordeb. Mae hyn yn cynhyrchu cyfatebiadau posibl sy'n cael eu hadolygu gan y gweithredwr/gweithredwyr.

  • NI CHAIFF WYNEBAU NAD YDYNT YN CYFATEB AG UNIGOLION SYDD AR Y RHESTR WYLIO EU COFIO NA'U CADW.
  • CAIFF RHESTRAU GWYLIO UNIGRYW EU CREU BOB TRO Y DEFNYDDIR Y SYSTEM.
  • NI ELLIR ADNABOD POBL NAS CYNHWYSIR AR RHESTR WYLIO.

Terminoleg

Lleoliadau

Lleoliad Nesaf

Lleoliad Nesaf

Spice Girls Concert

Principality Stadium

Cardiff

27.05.19

Lleoliadau gorffennol

Dyddiad Event Alerts Faces Seen
16.05.19 Op CRISTO 0 0 View full details
09.05.19 Day of Action 0 2,164 View full details
05.05.19 The Catfish & The Bottlemen 0 3,041 View full details
09.04.19 Day of Action 0 0 View full details
16.03.19 Cymru v Irwerddon 8 14,142 View full details

Cwestiynau cyffredin