Beth yw Adnabod Wynebau'n Awtomataidd?

Cydnabyddiaeth wynebau awtomataidd yw meddalwedd sy’n gallu canfod wynebau yn awtomatig mewn delwedd neu fideo a chymharu a chronfa ddata o ddelweddau wyneb.

Operationally it used to:


  • Match real time CCTV to a watch list of persons of interest and alert when detected and:

  • Compare a crime scene image (e.g. CCTV still) to a large database of images such as a custody set of images.

1/3

2/3

3/3

Mae AFR yn gymorth mawr i ni drwy ei gwneud yn bosibl i adnoddau gael eu defnyddio mewn meysydd eraill er mwyn gwarchod ein cymunedau.

Rydym yn gallu defnyddio AFR yn y digwyddiadau mwyaf ledled De Cymru.

Mae AFR yn gymorth mawr i ni drwy ei gwneud yn bosibl i adnoddau gael eu defnyddio mewn meysydd eraill er mwyn gwarchod ein cymunedau.

Watchlist graphic
Location graphic
Efficiency graphic

Sut mae AFR yn gweithio

Mae AFR yn cynnwys dwy ran, Adnabod a Lleoli. Maent yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn helpu i chwilio am bobl.

Identifying graphic
ADNABOD

Mae Adnabod AFR yn ffordd 'Amser araf' o ddefnyddio technoleg AFR, gan gymharu lluniau llonydd o unigolion dan amheuaeth anhysbys a phersonau o ddiddordeb, â chronfa ddata o oddeutu 500,000 o ddelweddau o bobl a dynnwyd yn y ddalfa, gan ddychwelyd dros 200 o ganlyniadau.

  • Cyn dechrau defnyddio AFR roedd adnabod unigolyn oedd o dan amheuaeth fel arfer yn cymryd pythefnos. Gellir cael yr un canlyniad ar yr un diwrnod bellach.
  • MAE'R BROSES YN CYFUNO TECHNOLEG ARLOESOL Â SWYDDOG ADNABOD PROFIADOL I GAEL CYFATEBIAD POSIBL.
  • MAE WEDI CAEL EI DDEFNYDDIO I HELPU I ADNABOD CANNOEDD O UNIGOLION O DAN AMHEUAETH LEDLED DE CYMRU AC YN FWY DIWEDDAR I HELPU I ADNABOD YR UNIGOLION MWYAF BREGUS YN EIN CYMUNEDAU.
Location graphic
LLEOLI

Defnydd 'Amser byw' o dechnoleg AFR yw Lleoli AFR, sy'n cymharu ffrydiau camera byw o wynebau â rhestr wylio a bennwyd ymlaen llaw er mwyn 'lleoli'r' personau o ddiddordeb. Mae hyn yn cynhyrchu cyfatebiadau posibl sy'n cael eu hadolygu gan y gweithredwr/gweithredwyr.

  • NI CHAIFF WYNEBAU NAD YDYNT YN CYFATEB AG UNIGOLION SYDD AR Y RHESTR WYLIO EU COFIO NA'U CADW.
  • CAIFF RHESTRAU GWYLIO UNIGRYW EU CREU BOB TRO Y DEFNYDDIR Y SYSTEM.
  • NI ELLIR ADNABOD POBL NAS CYNHWYSIR AR RHESTR WYLIO.

Terminoleg

Lleoliadau

Lleoliad gorffennol

Lleoliad gorffennol

Slipknot

Motorpoint Arena

Cardiff

22.01.20

Lleoliadau gorffennol

Dyddiad Event Alerts Faces Seen
22.01.20 Slipknot 1 0 View full details
12.01.20 Cardif City v Swansea City 0 0 View full details
27.10.19 Swansea City v Cardiff City 0 0 View full details
28.09.19 Elvis Festival 0 0 View full details
27.09.19 The Elvis Festival 0 0 View full details

Cwestiynau cyffredin